Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

Your mind is limited by adulthood.

April 24 2019

Wiecie, co? Ja kiedyś żyłam w przeświadczeniu, że Miłość jest jedna i na całe życie, że dla każdego ktoś jest przeznaczony. A teraz? Teraz nie obchodzi mnie, czy Miłość jest jedna czy jest takich 50. Po prostu Go kocham. Bez zastanawiania się. Bez zadręczania się myślami, że to może się kiedyś skończyć. Kocham Go nad życie. Tu i teraz. Bez względu na to, czy ktoś był przed Nim i czy ktoś będzie po Nim. I to o takiej Miłości nieświadomie marzyłam. Jestem szczęśliwa.

March 28 2019

Chciałabym mieć cycki i dupę,
ale stałam w kolejce po inteligencję.

February 22 2019

Maybe one day You will fall in Love with me...
I hope.

February 17 2019

9656 1737 500
9655 090b 500

February 16 2019

8977 fb3a 500
Reposted byMartwa13dirtyliarpiehus
Wiecie, jak to jest być w tak głębokim dole, że nawet nie ma się już Nadziei?
Nie wiecie, bo nie przeżyliście tego, co ja.
Ale zjawił się Ktoś, Kto pomógł mi z tego doła wyjść
i wiem, że nie pozwoli na to, bym kiedykolwiek znalazła się w podobnym.
Jest Wsparciem. To dzięki Niemu znowu potrafię się uśmiechać. Kocham Go. Tak po prostu.
Reposted byiammistake iammistake

February 15 2019

Chciałam być z nim na zawsze. Nie wyszło. Tak się zdarza.
A teraz?
Teraz jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Z Kimś zupełnie innym. Tak się zdarza.

March 09 2017

Przeznaczenie spotka każdego.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl